Bir imaj türküsü... ;Tahsin Yücel'den "Bıyık Söylencesi" ya da

Date

1995

Editor(s)

Advisor

Supervisor

Co-Advisor

Co-Supervisor

Instructor

Source Title

Cumhuriyet

Print ISSN

Electronic ISSN

Publisher

Volume

Issue

Pages

Language

Turkish

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title