20. yüzyılda İngiliz Monarkların Türkiye ziyaretleri ve bu ziyaretlerin Türk siyasi tarihindeki yeri

dc.contributor.authorGöğüş, Fatma Betül
dc.contributor.authorSürer, Ekin
dc.contributor.authorGüleç, Metehan
dc.contributor.authorKeskinol, Ulaş
dc.contributor.authorPolat, Nart Emre
dc.date.accessioned2023-03-09T12:18:08Z
dc.date.available2023-03-09T12:18:08Z
dc.date.issued2022
dc.descriptionThis work is a student project of the Department of History, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, İhsan Doğramacı Bilkent University.en_US
dc.descriptionThe History of Turkey course (HIST200) is a requirement for all Bilkent undergraduates. It is designed to encourage students to work in groups on projects concerning any topic of their choice that relates to the history of Turkey. It is designed as an interactive course with an emphasis on research and the objective of investigating events, chronologically short historical periods, as well as historic representations. Students from all departments prepare and present final projects for examination by a committee, with 10 projects chosen to receive awards.en_US
dc.descriptionAnkara : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü, 2022.en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (pages 31-34).en_US
dc.description.abstract1936, 1961 ve 1971 yıllarında olmak üzere İngiliz monarkları tarafından Türkiye’ye gerçekleştirilen üç farklı ziyaret ve bu ziyaretlerin Türk-İngiliz ilişkileri, Türk siyaseti ve devlet yönetimi üzerindeki etkileri incelenecektir. Ele alınacak ilk ziyaret, Kral VIII. Edward tarafından 1936 yılında gerçekleştirilmiştir. Resmi olmayan bu ziyaret, I. Dünya Savaşı sürecinde zedelenen Türk-İngiliz ilişkileri açısından olumlu bir etki yaratmıştır. İstanbul ve Çanakkale’de bulunan Kral Mustafa Kemal Atatürk’le görüşmeler de gerçekleştirmiştir. Kraliçe II. Elizabeth’in 1961’deki ilk Türkiye ziyareti ise o dönem ülkenin gündemindeki önemli konulardan olan Başbakan Adnan Menderes ve diğer DP’lilerin yargılanma ve olası idam cezaları açısından önem taşımaktadır. Kraliçe’nin Esenboğa Havaalanında Devlet Başkanı Cemal Gürsel’le gerçekleştirdiği bir saatlik görüşmeye idam cezaları hakkında sergilenecek tutum konu olmuştur. Önceki iki ziyaretin aksine resmi olarak nitelendirilebilecek ilk ziyaret Kraliçe tarafından 1971 yılında gerçekleştirilmiştir. Sekiz günlük bu ziyaretle Türkiye’de o zaman bulunan siyasi kriz geçici olarak duraklamış olsa da Kraliçenin gidişiyle Başbakan istifasını vermiştir. İngiliz Monarklarının yaptığı ziyaretlerin Türkiye’nin dinamiklerinde yarattığı etkiler kapsamlı bir şekilde işlenecektir.en_US
dc.description.abstractSeveral different visits to Turkey, which were carried out by British monarchs, in 1936, 1961 and 1971, and the consequences of these visits on Turkish-British relations, Turkish politics and state administration will be examined. The first visit to be considered, was carried out by King VIII. Edward in 1936. This ‘unofficial’ visit had a positive impact on Turkish- British relations, which were damaged as a result of the First World War. The King, who visited Istanbul and Çanakkale, also held meetings with Mustafa Kemal Atatürk. Queen Elizabeth's first visit to Turkey in 1961 is important in terms of the trial and possible death sentences of Prime Minister Adnan Menderes and other DP members, which was one of the most primary issues on the country's agenda at that time. The subject of the Queen's one hour meeting with President Cemal Gürsel at Esenboğa Airport was the attitude to be displayed by Turkey, about the death penalty. Unlike the prior two visits, the first official visit was made by the Queen in 1971. Even though the political crisis in Turkey at that time was temporarily suspended with this eight-day visit, the Prime Minister gave his resignation just after the Queen's departure. The effects of British Monarchs’ visits on the dynamics of Turkey will be comprehensively examined.en_US
dc.description.statementofresponsibilityby İbrahim Mert Öztürk.en_US
dc.format.extent34 pages.en_US
dc.identifier.itemidSPB4146
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/112219
dc.language.isoEnglishen_US
dc.publisherBilkent Universityen_US
dc.relation.ispartofseriesİbrahim Mert Öztürk, HIST200-8 (2022-2023 Fall);7
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlikeen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/en_US
dc.subjectZiyareten_US
dc.subjectİngiliz Monarklarıen_US
dc.subjectTürk-İngiliz ilişkilerien_US
dc.subjectTürk dış politikasıen_US
dc.subjectVisiten_US
dc.subjectEnglish Monarchsen_US
dc.subjectTurkish-British relationsen_US
dc.subjectTurkish foreign policyen_US
dc.title20. yüzyılda İngiliz Monarkların Türkiye ziyaretleri ve bu ziyaretlerin Türk siyasi tarihindeki yerien_US
dc.typeStudent Projecten_US
Files