Süngercilikten yatak üretimine uzanan yolculuk: Yataş’ın kurucusu Yavuz Altop

Date
2023
Authors
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abdürrahim Özer, HIST200-11 (2023-2024 Fall); 6
Abstract

Bu makale Türkiye’deki süngerciliğin yükseliş dönemindeki tarihi ve başlıca Yavuz Altop’un bu sektörde yaptığı yenilikler üzerine durmaktadır. Altop 1976’da Türkiye’nin ilk sünger fabrikasını kurup Türkiye’nin sünger endüstrisinin başlıca öncüsü olmuştur. Süntaş ve ardından kurulan Yataş sadece Kayseri sanayisi ve ekonomisini kalkındırmakla kalmayıp Türkiye genelinde sünger ve yatakçılık alanında geniş bir katkı payına sahip olmuştur. Bu makale Türkiye’de süngerciliği, sünger ve yatakçılık alanında bu devrimleri sağlayan Yavuz Altop’un yaşamını, Süntaş’ın kuruluşunu ve Yataş’ın kuruluşu ile bugüne kadarki büyüme sürecini anlatmaktadır.


This article focuses on the history of sponge-diving in Turkey during its period of growth, with a particular emphasis on the innovations introduced by Yavuz Altop in this profession. In 1976, Altop established Turkey's first sponge factory, becoming a primary pioneer in the country's sponge industry. Through Süntaş and subsequently established Yataş, not only did he contribute significantly to the industrial and economic development of Kayseri but also played a crucial role in the broader sponge and mattress industry throughout Turkey. This article narrates the history of sponge diving in Turkey, the life of Yavuz Altop, who facilitated revolutionary changes in the sponge and mattress industry, and the establishment and growth process of Süntaş and Yataş until the present day.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)