12 Eylül 1980 Askeri Darbesi'nin ; Işıklar Askeri Lisesi eğitim hayatına etkisi (1976-1988)

Date
2018
Authors
Karaman, Berfu Laçin
Çetin, Emine Betül
Acar, Elif
Çeper, Ceren
Boşdurmaz, Ekin Bircan
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Kudret Emiroğlu, HIST 200-4 (2017-2018 Spring) ; 2
Abstract

Bursa Işıklar Askeri Lisesi, Türkiye’nin en eski ve köklü eğitim kurumlarından bir tanesidir ve eğitim faaliyetlerini sürdürdüğü süre boyunca eğitim ve sosyal hayat açısından birçok değişimden geçmiştir. Bu değişimlerde etkili olan en çarpıcı ögelerden biri de 12 Eylül 1980 Darbesi’dir. Bu makale, 12 Eylül 1980 Darbesi’nin Işıklar Askeri Lisesi’nde o dönemde eğitimlerine devam eden öğrencilerin öğrenim ve sosyal hayatları üzerindeki etkisini inceler. İnceleme yapılırken lisenin, 1980 Darbesinin hemen öncesinde mezun olmuş, darbe sırasında hala lisede öğrenci olan ve lisedeki eğitimlerine darbenin hemen sonrasında başlamış mezunlarla sözlü ve yazılı röportaj yapılmış, onların sağladıkları bilginin yanı sıra 1980 Darbesinin Türkiye üzerindeki etkilerini inceleyen ve Işıklar Askeri Lisesi tarihini ele alan yazılı kaynaklardan da yararlanılmıştır. Sonuca varılırken, sözlü kaynakların yorumları ve yazılı kaynaklardan edinilen bilgiler karşılaştırılmıştır.


Bursa Işıklar Military School is one of the oldest and most rooted establishments and throughout the time it continued its educational activities, it went through a considerable amount of changes. One of the crucial elements that affected these changes was the military coup which took place on 12 of September. This article analyzes the effects of this military coup on the adolescents who were cadets at Işıklar Military High Schools during that period of time. Whilst conducting the research, three different alumni and the teacher of religious culture and ethics at the time were interviewed. These alumni were chosen from different time periods, one was graduated right before the coup, one was still a student during the coup and one entered the school afterwards. Also printed sources relating the effects of the coup on Republic of Turkey and history of Işıklar Military High School were reviewed. Lastly, the results of the three interviews and findings from printed sources were compared to reach a conclusion.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)