Resim arama sonuçlarının çizge tabanlı bir yöntemle yeniden sıralanması

Date
2008-04
Advisor
Instructor
Source Title
IEEE 16th Signal Processing, Communication and Applications Conference, SIU 2008
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
IEEE
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Conference Paper
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

Arama motorları aracılığı ile arama yapmak günümüzde internetin en yaygın kullanım amaçlarından biridir. Ancak sorgu sonuçları, özellikle resim arama sorgularında, çoğu zaman sorgu ile ilgli olmayan sonuçlar da içerebilmektedir. Bu çalışma, resimsel aramalarda sorguyla ilgili olmayan yanlış sonuçların belirlenmesini ve tekrar sıralama yöntemleri ile sonuç sıralamasının iyileştirilmesini amaçlamaktadır. Yöntem resimsel benzerliklerin bir çizge ile gösterilmesi ve daha sonra sorguya doğru olarak karşılık gelmesi beklenen en benzer resimlerin çizgedeki en yoğun bileşen olarak bulunması esasına dayanmaktadır.

Although one of the most common usages of Internet is searching, especially in image search, the users are not satisfied due to many irrelevant results. In this paper we present a method to identify irrelevant results of image search on the İnternet and re-rank the results so that the relevant results will have a higher priority within the list. The proposed method represents the similarity of images in a graph structure, and then finds the densest component in the graph representing the most similar set of images corresponding to the query. ©2008 IEEE.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Graph algorithms, Graph structures, Image searches, Graph theory, Image enhancement, Rhenium, Signal processing, Image retrieval
Citation
Published Version (Please cite this version)