E. Korg. İsmail Hakkı Pekin’in hayatı

Date
2022
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
İbrahim Mert Öztürk, HIST 200-8 (2022-2023 Fall);4
Abstract

İsmail Hakkı Pekin hayatı boyunca üstün askeri başarılar sergilemiş emekli bir türk komutanıdır. 22 Nisan 1951’de Bursa’nın küçük bir kasabasında doğmuştur. Kırk yılı aşkın süre askerlik yapmıştır. 1974 Kıbrıs Harekâtında yer almıştır ve Türkiye’ye dönerek ülkenin dört bir yanında hizmet vermiştir. 8. Kolordu, 66. Zırhlı Tugay, 1. Mekanize Piyade Tümeni gibi birlikleri komuta etmiştir. Askerliğinin ilerleyen yıllarında Genelkurmay İstihbarat Başkanı olup Genelkurmay İstihbarat Bölümünü yeniden teşkilatlandırmıştır. İnternet Andıcı ve Ergenekon Davaları sebebiyle tutuklanıp cezaevine gönderilmiştir ve iki yıl cezaevinde yatmıştır. Cezaevinden çıktığında ise siyasete ve yazarlığa yönelmiştir. Bu çalışmada kendisiyle yapılan görüşmeler, yazdığı kitaplar, kendisini ilgilendiren gazete haberleri vb. kaynakların ışığında İsmail Hakkı Pekin’in günümüze kadar hayatının, karşılaştığı sorunların ve edindiği deneyimlerin anlatılması hedeflenmektedir.


Ismail Hakkı Pekin is a retired commander, who has outstanding military achievements. He was born in a small town in Bursa on April 22, 1951. He has forty years of military experience. He served in the 1974 Cyprus Operation before returning to Turkey and continued doing all over the country. He commanded forces such as the 8th Corps, the 66th Armed Brigade, and the 1st Mechanized Infantry Division. In his later years as a soldier, he reformed the Intelligence Division of General Staff as its chief. He was arrested in the Internet Andıcı and Ergenekon lawsuit and served two years in prison. He decided to be a politician and a writer when he was discharged. At present, he proudly serves his country by sharing his experience and insight on current matters on TV. He has written two books up to the present. This paper aims to discuss Ismail Hakkı Pekin’s life, the problems he faced, and the experiences he gained throughout his life using various sources including his books, personal interviews, and newspaper articles.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)