A general purpose simulator for unstructured P2P networks and a sample application

Date
2009
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Savunma Bilimleri Dergisi
Print ISSN
1303-6831
Electronic ISSN
2148-1776
Publisher
Milli Savunma Üniversitesi Alparslan Savunma Bilimleri Enstitüsü
Volume
8
Issue
2
Pages
67 - 86
Language
English
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abstract

Peer-to-peer (P2P) networks are recently becoming very popular and successful alternative for resource sharing and content distribution. Thus, there have been many proposals to improve their performance. However, since a P2P network consists of many nodes, thousands or millions, it is hard to evaluate the performance of a P2P network and some related protocols analytically using only mathematical models. Most often we need to design simulations. Therefore it is important to have a simulation tool specifically designed for P2P network and protocol simulation. We developed such a tool, and in this paper we present the design and implementation of this simulation tool, which we call GnuSim. The paper includes both the simulation model details and its application in a sample research. This work will be useful for researchers conducting simulation study in P2P systems domain.


Eşler arası Bilgisayar Ağları (EBA), son zamanlarda kaynakların paylaşımı ve içerik dağıtımında başarılı ve yaygın bir seçenek hâline gelmektedir. Bu nedenle onların başarımını artırmak maksatlı birçok çalışma yapılmaktadır. Ancak, milyonlarca katılımcıdan oluşmasından dolayı EBA’nın başarımının ölçülmesi ve ilgili sorunların analitik olarak matematik modellerle çözümlenmesi çok zordur. Çoğunlukla benzetim yapılmaktadır. Bu nedenle, EBA ve protokolleri için özellikle tasarlanmış benzetim araçlarına sahip olmak önemlidir. Bu makalede geliştirdiğimiz ve adına GnuSim dediğimiz böyle bir benzetim aracının tasarım ve uygulaması hakkında bilgi verilmektedir. Makalede hem benzetim modeli hem de kullanımı hakkında ayrıntılı bilgi sunulmuştur. Bu çalışmanın EBA sistemleri üzerinde çalışan araştırmacıların benzetim çalışmalarında çok faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)