Çok kullanıcılı çok antenli sistemlerde iş birlikli iletim

Date
2008-04
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
2008 IEEE 16th Signal Processing, Communication and Applications Conference, SIU
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
IEEE
Volume
Issue
Pages
1 - 4
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abstract

Bu çalışmada işbirlikli, çok kullanıcılı, ve çok antenli bir haberleşme sisteminde telsiz erişim terminallerinin en iyi veri iletimi tekniğine ortaklaşa karar vermeleri problemini inceliyoruz. Burada pek çok çalışmadan farklı olarak kullanıcıların bireysel başarım hedefleri ve anten başına iletim gücü kısıtlamaları olduğu durumu ele alıyoruz. Önceki bir çalışmamızda bu kısıtlamalar altında en iyi sonucu bulan döngülü bir algoritma sunmuştuk. Ancak bu algoritma merkezi bir yapıda olduğu için tam anlamıyla dağıtılmış şekilde gerçeklenememektedir. Bununla birlikte basit yaklaşıklıklar kullanarak en iyiye yakın bir başarım sağlayan ve kısıtlı ve yerel veri iletimi ile gerçeklenebilecek etkin bir algoritma öneriyoruz.


In this work, we investigate the problem of jointly determining the optimal transmission scheme at the base stations in a cooperative multiuser multiple antenna system. In this optimization problem, different than majority of other works in the literature, we consider the case where there are individual performance targets for the users and per antenna power constraints at the base stations. In an earlier work, we presented an iterative algorithm that computes the solution of this optimization problem. However since the proposed algorithm has a centralized structure, it can not be implemented in a fully distributed nature. Nevertheless by utilizing a simple approximation, we propose a suboptimal algorithm that can be implemented with local and limited information exchange between base stations. ©2008 IEEE.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)