1982 Anayasası ile başlayıp 1987 referandumuna kadar giden siyasi yasaklar süreci

Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Bilkent University
Abstract

1980 öncesi Türkiye’nin içinde bulunduğu gerek ekonomik açıdan kötü durumlar, gerekse zıt görüş çatışmaları 1980 Askeri Darbesi’ne gerekli ortamı hazırlamış ve Milli Güvenlik Konseyi yönetimi ele almıştır. Konseyin bahsedilen durumlara çözümü yasaklar etrafında biçimlenmiştir. 1982 Anayasa Referandumu kabulü ve bu referandumla yürürlüğe giren siyasi yasaklar demokrasiye büyük darbeler vurmuştur ve karar veren de, yargılayan da Milli Güvenlik Konseyi olmuştur. Ayrıca bu süre zarfında gerçekleşen 1983 genel seçimleri ve 1984 yerel seçimler de tam anlamıyla demokratik koşullarda gerçekleşmemesi; bunun yanı sıra yürürlüğe giren basın yasakları, bu yasakların kapsamları ve bunlara aydınlar ve sanatçılar tarafından verilen tepkiler de 1987'de siyasi yasakların kaldırılması kararına zemin hazırlamıştır.


Economical and political conditions in the pre-1980 period created a enviroment for The military coup. The National Security Council's solution for these issues was centered around the media bans and political restrictions which was not democtarical at all. The enviroment during 1983 and 1984 elections, media bans and political bans caused to the removel of political restrictions in 1987 referendum.

Description
Ankara : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü, 2019.
This work is a student project of the Department of History, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, İhsan Doğramacı Bilkent University.
The History of Turkey course (HIST200) is a requirement for all Bilkent undergraduates. It is designed to encourage students to work in groups on projects concerning any topic of their choice that relates to the history of Turkey. It is designed as an interactive course with an emphasis on research and the objective of investigating events, chronologically short historical periods, as well as historic representations. Students from all departments prepare and present final projects for examination by a committee, with 10 projects chosen to receive awards.
Includes bibliographical references (pages 25-26).
Keywords
Anayasa, Siyasi yasaklar, Temel hak ve özgürlükler, Referandum, Seçim, Basın yasakları, Basın özgürlüğü, Darbe, Siyasi partiler, Milli Güvenlik Konseyi, Kurucu Meclis, Danışma Meclisi, Constitution, Political restrictions, Referendum, Elections, Media bans, Freedom of the press, Military coup, Political party, The National Security Council, Constituent Assembly, Advisory Council
Citation