Türkiye’de mozaik denilince akla ilk gelen yer: Zeugma Mozaik Müzesi ve eserlerinin tarihi

Date
2021
Advisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

9 Eylül 2011 tarihinde ziyaretçileriyle buluşan Gaziantep Zeugma Müzesi dünyanın en büyük ikinci mozaik müzesidir. En az müze kadar, inşa fikrinin ortaya çıkışı ve içerisinde yer alan eserlerin hikâyeleri de ilgi çekicidir. Zeugma Mozaik Müzesi’ndeki eserlerin en bilineni Çingene Kızı olmasına karşın en az onun kadar önemli olan Oceanos ve Tethys Mozaiği, Akratos ve Euprosyne Mozaiği, Akhilleus Mozaiği, Europhe’nin Kaçırılışı Mozaiği de müzede sergilenmektedir. Bu yazıda kazı çalışmaları sonucunda çıkarılan eserlerin özellikleri, müzenin inşa edilişi ile eserlerin müzeye getiriliş süreci ve tüm bu sürecin Gaziantep’e kültür, ekonomi ve turizm yönünden katkıları incelenmiştir.


Gaziantep Zeugma Museum, which met its visitors on September 9, 2011, is the second-largest mosaic museum in the world. As much as the museum, the emergence of the idea of construction, and the stories of the works in it are also interesting. Although the most well-known of the work in the Zeugma Mosaic Museum is the Gypsy Girl, the Oceanos and Tethys Mosaic, Acratos and Euprosyne Mosaic, Achilles Mosaic, Europhe's Abduction Mosaic, which are at least as important as it, are also exhibited in the museum. In this article, the characteristics of the artifacts unearthed by excavations, the construction of the museum and the process of bringing the artifacts to the museum, and the contributions of this entire process to Gaziantep in terms of culture, economy, and tourism were examined.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Gaziantep Zeugma Müzesi, Çingene Kızı Mozaiği, Oceanos ve Tethys Mozaiği, Akratos ve Euprosyne Mozaiği, Akhilleus Mozaiği, Europhe'nin Kaçırılışı Mozaiği, Gaziantep Zeugma Museum, Gypsy Girl Mosaic, Oceanos and Tethys Mosaic, Acratos and Euprosyne Mosaic, Achilles Mosaic, Europhe's Abduction Mosaic
Citation
Published Version (Please cite this version)