Remzi Oğuz Arık biyografisi

Date
2022
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Mehmet Süha Ünsal, HIST200-07 (2022-2023 Fall);08
Abstract

Remzi Oğuz Arık, hayatı boyunca özellikle arkeoloji alanında faaliyetlerde bulunmuş; siyasetle ilgilenmiş ve bunların yanı sıra birkaç tane de kitap yazmıştır. Maarif Vekâletinin eğitim amacıyla yurt dışına gönderdiği öğrenciler arasına girip Fransa’ya gitmiş, Sorbonne Üniversitesi’nde sanat tarihi ve Louvre Arkeoloji Enstitüsü’nde arkeoloji öğrenimi görmüştür. Alacahöyük gibi çeşitli arkeolojik kazı faaliyetlerinde ve Hititlerin sembolü sayılan Güneş Kursu’nun çıkarılmasında görev almıştır. Milliyetçilik akımından etkilenmiştir. Demokrat Parti’den milletvekili seçilmiş, sonrasında Türkiye Köylü Partisi’ni kurmuştur.


Remzi Oğuz Arık was mostly engaged in archaeology and was interested in politics; he also wrote a few books too. He was one of the students that were sent abroad through a program that the board of education initiated. He went to France; he studied art history at Sorbonne University and archaeology at Louvre Archeology Institute. He was engaged in various archaeological excavations such as the Alacahöyük excavation, and the excavation of the Hittite sun disk. He was a nationalist. He became a deputy in Democrat Party, then he established a party called the Villager’s Party of Turkey.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)