TÜBİTAK UZAY’ın kuruluşu ve Türkiye’nin uzay serüveni

Date
2021
Advisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract
  1. yüzyılda dünyadaki uzay yarışının dışında olan Türkiye Cumhuriyeti, istihbarat ve bilim açısından diğer ülkelere kıyasla oldukça yetersizdi. Dünyada geliştirilen uydulara ve uzay alanında yapılan çalışmalara tanık olarak, Türkiye uzay teknolojileri alanında kendini geliştirme ihtiyacı duydu. TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (TÜBİTAK UZAY), Türkiye’nin uzay teknolojileri alanındaki ilk çalışmalara başlayan oluşumdur. Bu enstitünün temelleri 1984 yılında ODTÜ’de (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) atıldı. İlerleyen yıllarda enstitüde yapılan çalışmalar ve uzay alanında elde edilen başarılar Türkiye’nin uzay teknolojileri alanında saygın bir konuma gelmesinde yardımcı oldu. Bu araştırma, TÜBİTAK UZAY Eski Enstitü Müdürü Prof. Dr. Murat Aşkar, Yer Destek Sistemleri Grup Lideri Uzman Araştırmacı Bülent Avenoğlu ile yapılan röportajlardan ve ikincil yazılı kaynaklardan yararlanılarak TÜBİTAK UZAY’ın kuruluş sürecini, Türkiye’yi uzayda temsil eden projelerini ve Türkiye’nin uzay teknolojilerindeki konumunun tarihsel sürecini anlatmaktadır. TÜBİTAK UZAY, Türkiye’nin dünyadaki uzay yarışındaki yeri açısından oldukça büyük bir önem arz eden bir oluşumdur.

In the 20th century, the Republic of Turkey, which was out of the world's race for space technologies, was quite inadequate in terms of intelligence and science compared to other countries. Having witnessed the satellites developed in the world and the work done in the field of space, Turkey felt the need to develop itself in the given field. TÜBİTAK Space Technologies Research Institute (TÜBİTAK UZAY) is the first organization in Turkey to start studies in the field of space technologies. The foundations of this institute were laid in 1984 at METU (Middle East Technical University). In the following years, the studies carried out at the institute and the achievements in the field of space helped Turkey to gain a respectable position in the field of space technologies. This research is looking at the establishment process of TÜBİTAK UZAY, its projects representing Turkey in the field of space, and the historical process of Turkey's position in space technologies by examining the interviews with TÜBİTAK UZAY Former Institute Director Prof. Dr. Murat Aşkar, Ground Support Systems Group Leader, Expert Researcher Bülent Avenoğlu and multiple other sources. TÜBİTAK UZAY is an organization of great importance in terms of Turkey's place in the world's race in space technologies.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Uzay, Uydu, Teknoloji, TÜBİTAK UZAY, RASAT, BİLSAT, Prof. Dr. Murat Aşkar, Space, Satellite, Technology
Citation
Published Version (Please cite this version)