Yaprak Dergisi

Date
2018
Authors
Özcan, Muhammed Fatih
Yıldız, Recep
Turhan, Arda
Şen, Begüm
Özler, S. Onur
Advisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

1950 Seçimleri öncesinde ve sonrasında halkın ekonomik, sosyal durumu; siyasi atmosfer çerçevesinde şekillenmiştir. Bu çerçevede siyasi atmosfer, ortaya çıkan edebi eserlere de fazlasıyla yansımıştır. Yaprak Dergisi hem seçimler öncesinde hem de seçimler sonrasında yayımlanan bir dergi olarak bu siyasi atmosfer üzerinde durmaktadır. Derginin içeriğinde yer alan yazılarda seçim öncesi insanları etkilemek, seçim sonrasında ise oluşabilecek potansiyel etkiler üzerinde durulmuştur. Yapılan bu inceleme Yaprak Dergisi’nin her bir sayısında bu siyasi atmosferi ne şekilde yansıttığı incelenmektedir.


Before and after the 1950 elections, the economic, social situation of the people was shaped within the framework of the political atmosphere. In this context, the political atmosphere has been very much reflected in the literary works. Yaprak Dergisi focuses on this political atmosphere as a magazine published both before and after elections. The content of the journal focuses on influencing people before the elections and on the potential effects that may occur after the elections. In each issue of leaf magazine, this review is examined in how it reflects this political atmosphere.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Yaprak Dergisi, Orhan Veli, Demokrat Parti, Seçim, Halk, Yaprak Magazine, Demokrat Party, Elections, Folk
Citation
Published Version (Please cite this version)