Bilim, bilimlerarası metodoloji, matematiksel karmaşıklık ve matematiksel kaos

Date
2016
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
Print ISSN
1300-4646
Electronic ISSN
2147-7582
Publisher
Atatürk Üniversitesi İİBF
Volume
30
Issue
2
Pages
229 - 242
Language
Turkish
Type
Article
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abstract

Bilim ve özellikle insan ve toplumun olduğu yapılar matematik anlamda kompleks, kaotik ve belirsizliği yüksek özelliğe sahiptirler. Sonsuza uzanan sayıda değişkenlerin fonksiyonu olan bu yapılar bir ya da sınırlı sayıda değişkenin farklılaşmasıyla önemli düzeyde değişiklik gösterme niteliğindedir. Yirminci yüzyılda ve yirmi birinci yüzyılda bilim metodolojisinin, özellikle toplum bilim metodolojisinin altküme ve kısmi tahlil yaklaşımı uyguladığı bilinen bir olgudur. Altküme ve kısmi tahlil yaklaşımı kısa dönemde toplum ve ekonomi yapılarının incelenmesinde belirli çözüm getirmekle beraber, özellikle orta-uzun dönemde mekanist, “kısa dönemci” ve genelde yüksek alternatif maliyet oluşturan bir konumdadır.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Matematik karmaşıklık, Matematik kaos, Belirsizlik
Citation
Published Version (Please cite this version)