Bir vakıf hikâyesi: Muradiye Vakfı’nın kuruluşu

Date
2022
Authors
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abdürrahim Özer, HIST200-15 (2022-2023 Fall);5
Abstract

Muradiye Vakfı, 1978 yılında Mustafa Kalfaoğlu ve eşi Müşerref Kalfaoğlu’nun katkıları ile Ankara’da kuruldu. Vakıf, ilk olarak Türkiye’de eksikliği hissedilen başlıca sorunlardan biri olan eğitim konusunda adımlar atmaya yönelik çalışmalar yaptı. Zamanla Muradiye Vakfı, binlerce çocuğa maddi kaynak sağlayabilecek büyüklüğe erişmiştir. Bu süreçte siyasi açıdan zorlu geçen dönemler bulunmaktadır. Önce 12 Eylül 1980 darbesi, daha sonra 28 Şubat olayları ülkenin siyasi gündemini hızla değiştirirken, beraberinde vakıf, dernek gibi sosyal kuruluşların gidişatı üzerinde de önemli etkiler bırakmıştır. Bu araştırmada Muradiye Vakfı’nın bu dönemlerde yaşadığı olaylar, dönemin değişen hükümetleriyle ilişkileri, ve vakıf motivasyonu ele alınacaktır.


Muradiye Foundation established in Ankara in 1978 with the contributions of Mustafa Kalfaoğlu and his wife Müşerref Kalfaoğlu. First of all, the Foundation made efforts to take steps toward education, which is one of the main problems felt in Turkey. Over time, the Muradiye Foundation has reached a size that can provide financial resources to thousands of children. There are politically difficult periods in this process. While first the September 12, 1980 coup d'état and then the events of February 28 rapidly changed the country's political agenda, they also left significant effects on the course of social institutions such as foundations and associations. In this research, the events of the Muradiye Foundation during these periods, its relations with the changing governments of the period, and the motivation of the Foundation will be discussed.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)