Batı Ege’nin bir köyünde yarım kalmış bir hayal: Ortaklar Köy Enstitüsü

Date
2022
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abdurrahman Özer, HIST 200-1 (2022-2023 Fall);7
Abstract

Araştırmamız 1944’te Ortaklar Köy Enstitüsü’nün kurul duğu, faaliyetlerine devam ettiği ve adının Ortaklar İlköğretmen Okulu olarak değiştirildiği dönem leri kapsayacaktır. Bahsedilen dönem, Ortaklar Köy Enstitüsü ve Ortaklar İlköğretmen Okulu’nun Ortaklar Köyüne ve öğrencilerine etkileri bağlamında ele alınacaktır. Bunların yanı sıra, köy ensti tülerinin nasıl bir eğitim sunduğu ve bu eğitimle nelerin amaçlandığı, 1944 1954 yılları arasında bu hedeflerin ne kadarına ulaşılabildiği incelenecektir. Son olarak, köy enstitülerinin kapatılması ve adlarının değiştirilmesi Ortaklar Köy Enstitüsü bağlamı nda incelenecek ve ülke genelinde köy enstitülerinin kapatılmalarındaki temel sebeplere değinilecektir. Bu araştırma ile köy enstitülerinin kırsal kesimde yarattığı etki ve önemi Ortaklar Köyü özelinde anlatılmaya çalışılacaktır.


This research mainly focuses on the period of time between 1944 1974 covering the period from the opening of Ortaklar Village Institute until the closing of Ortaklar Teacher T raining School which was the same institute renamed as a training school. The mentioned period will be analyzed through the scope of both Ortaklar Village Institute s and Ortaklar Teacher Training School ’s effects on Ortaklar village and its students. Besides these, what kind of education the village institutes offered, doing so what did these institutions aim for, and between the years of 1944 1954 how much of these aims were accomplished will be covered. Finally, the general reasons why vill age institutes were closed and renamed will be touched upon in the context of Ortaklar Village Institute. This research aims to explain the influence of village institutes on the countryside by examining Ortaklar Village Institute.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Eğitim, İlköğretmen Okulu, Kırsal kesim, Ortaklar, Ortaklar Köy Enstitüsü, Countryside, Education, Ortaklar, Ortaklar Village Institute, Teacher Training School
Citation
Published Version (Please cite this version)