1.Karabağ Savaşı ve Türkiye

Date
2022
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Mehmet Süha Ünsal, HIST200-07 (2022-2023 Fall);03
Abstract

Gerek Azeri gerek Ermeni toplumu için tarihi, sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan bir hayli önemli olan Dağlık Karabağ bölgesinin Azerbaycan’a bağlı bir otonom bölge olarak 1988’de tescil edilmesiyle başlayan siyasi kriz, Sovyetler Birliği’nin 1991’de resmî olarak çöküşü ile devletler arası bir savaş niteliği kazanmıştır. Bu süreçte Türkiye, çoğunlukla arabuluculuk rolü üstlenmiş, ancak bu tutum savaşın yarattığı göç ve sosyal travma gibi yıkıcı etkilerin ortadan kaldırılması için yeterli olmamıştır. Bu makalede, Birinci Karabağ Savaşı’nın gelişimiyle birlikte Türkiye’nin bu süreçte sosyal, ekonomik ve siyasi bakımdan maruz kaldığı olaylar ve savaşın Türkiye’deki Ermeni ve Azeri topluluklar üzerinde bıraktığı etkiler ele alınmıştır.


The political crisis, which started with the validation of the Nagorno-Karabakh region, which is very important historically, socially, culturally, and economically for both Azerbaijani and Armenian society, as an autonomous region of Azerbaijan in 1988, gained the identity of an interstate war with the collapse of Soviet Union in 1991. In this process, Turkey mostly assumed the role of mediator, but this attitude was not enough to eliminate the devastating effects such as migration and social trauma caused by the war. In this article, First Karabakh War, the social, economic, and political events that Turkey was exposed to in this process and the effects of the war on Armenian and Azerbaijani communities in Turkey were discussed.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)