Türk Lirası'nın tarihi ve Türk Lirası'nın arkasındaki portreler olan Mimar Kemaleddin, Cahit Arf ve Fatma Aliye'nin incelemesi

Date
2012
Authors
Duman, Begüm
Erbek, Yüksel Görkem
Gence, Girayhan
Demirezen, Ali
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Yasemin Başaran Doğan, HIST 200-19 (2011-2012 Spring) ; 4
Abstract
Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Citation
Published Version (Please cite this version)