1 Mayıs 1977: perde arkası ve etkileri

Date
2023
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Eylül Çetinbaş, HIST200-014 (2022-2023 Spring); MIV
Abstract

1 Mayıs İşçi Bayramı, dünyada 1891 yılından, Türkiye’de ise 1923 yılından itibaren kutlanmaya başlanan, toplumun oldukça kalabalık olan emekçi kesimine büyük anlam ifade eden bir gün olma özelliği taşımaktadır. Tüm işçi sınıfının ve sendikaların bir araya gelişi, birliktelik hissinin her sene hissedilmesi bugünü onlar için yıllar boyu değerli kılmıştır. Amacımız, bu topluluğu daha iyi anlamak adına Kanlı 1 Mayıs gününü tümüyle ele almak ve bu korkunç günden çıkarılması gereken derslere odaklanmak olmuştur. Araştırmamız, Kanlı 1 Mayıs 1977 öncesi 1 Mayısları, o günü, Türkiye’deki siyasi ve toplumsal havayı ve Kanlı 1 Mayıs ardından Türkiye oluşan atmosferi ve sonraki 1 Mayısları inceleme altına almıştır.


May 1st, International Workers' Day, which has been celebrated worldwide since 1891 and in Turkey since 1923, holds great significance for the populous and laboring segment of society. The gathering of all worker classes and the sense of unity felt has made this day highly valuable to them throughout the years. Our aim has been to fully comprehend the Bloody May 1st by examining the pre-1977 May 1’st Days, that particular day and its underlying political and social atmosphere, as well as the subsequent atmosphere in Turkey following the Bloody May 1st and the subsequent May 1’st Days.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)