Kentsel politikada yeni biçim arayışları: 2009 yerel seçimleri ve Ankara’da “Belediye Yönetimlerinde Saltanata Son” kampanyası

Date
2010
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Praksis
Print ISSN
1302-8618
Electronic ISSN
Publisher
Dipnot Basın Yayın Pazarlama Ltd. Şti.
Volume
Issue
24
Pages
57 - 75
Language
Turkish
Type
Article
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abstract

55 yıllık tarihi boyunca kentsel politika süreçlerinin önemli bir aktörü olmuş bulunan Mimarlar Odası’nın kentsel mücadele alanındaki etkinliği genel olarak kurumsal ve hukuki süreçler içinde tariflidir. Yerel yönetimlerin keyfi ve anti-demokratik uygulamalarının en yoğun deneylendiği kentlerden olan Ankara’da faaliyet gösteren Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 2009 Yerel Seçimleri sürecinde mevcut etkinlik çerçevesinin dışına çıkan aktivist bir kentsel mücadele yöntemi arayışına girmiştir. Bu doğrultuda, Oda’nın çağrıştırdığı kurumsal sınırlamaları aşmak ve yeni bir kentsel mücadele dili üretmek hedefiyle “Saltanata Son” adlı bir kampanya düzenlemiştir. Kampanyanın dikkat çekici özelliği, son yıllarda özellikle internet üzerinden örgütlenen ve kent mekânının anlık, hızlı ve çarpıcı kullanımları ile karakterize olan ve literatürde “flash-mob” ve “smart-mob” gibi kavramlarla tanımlanan eylem türlerinden ilham almış olmasıdır. Kampanya, yerel yönetim seçimlerinin sonuçları açısından başarısızlığa uğramış olsa da, örgütlediği katılımcı süreç ve öne sürdüğü kentsel taleplerin gördüğü genel kabul, kampanyanın dikkate değer bir kentsel mücadele deneyimi olduğunu göstermektedir.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Mimarlar odası, Saltanata son, Kentsel politika, Yerel yönetimler, Flash-mob, Chamber of architects, End to sultanate, Urban politics, Local administration
Citation
Published Version (Please cite this version)