Çok yönlü sanatçı Vedat Örfi Bengü'nün hayatı ve sinemaya etkileri

Date
2023
Advisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
English
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

Vedat Örfi Bengü, XX. Yüzyılın ilk yarısında yaşamış çok yönlü bir Türk sanatçıdır. Kendisi, başta sinema olmak üzere edebiyat ve tiyatro gibi farklı alanlarda birçok eser vermiş önemli bir kişiliktir. Yazdığı tiyatro oyunları halkevlerinde sergilenmiş, romanları ve çevirileri ilgiyle takip edilmiştir. Sinemanın dünya genelinde yeni yeni geliştiği dönemde Mısır’a gitmiş, burada çektiği filmlerle Mısır’ın Ortadoğu sinemasının öncülerinden biri olmasını sağlamıştır. Kendisinden birçok kaynakta “Mısır sinemasını kuran Türk” lakabıyla bahsedilmektedir. Türkiye’ye döndüğünde çektiği ve oynadığı filmler ile de Türk sinemasının kurucu ve en verimli isimleri arasına girmeyi başarmış olan Vedat Örfi Bengü’nün hayatı, çalışma azmi ve sanata bağlılığı açısından örnek teşkil etmektedir.


Vedat Örfi Bengü was a versatile Turkish artist who lived during the first half of 20th century. He is an important figure who performed in various art branches like theatre, literature and mainly cinema. His plays were performed at community centers, his novels and translations were followed with interest. He went to Egypt at a time where cinema was new a born and evolving art branch. Thanks to the movies he produced there, Egypt was to become one of the leading names in the screen. In many sources, he is mentioned as the “Turkish founder of the Egyptian screen”. After he came back to Turkish Republic, he continued producing and acting in many films, making him one of the founders and the most productive members of Turkish cinematography. Vedat Örfi Bengü’s life serves as an example because of his determination and commitment to art.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Vedat Örfi Bengü, Türk sineması, Mısır sineması, Turkish cinema, Egyptian cinema
Citation
Published Version (Please cite this version)