Kendimizi pazarlayabiliyor muyuz? Yüksek öğretimde küreselleşme ve öğrenci hareketliliği: Turizm ve Otel İşletmeciliği okullarının karşılaştırması ile ilgili bir örnek çalışma

Date
2018
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Türk Turizm Araştırmaları Dergisi
Print ISSN
2587-0890
Electronic ISSN
2587-0890
Publisher
Prof. Dr. Yüksel ÖZTÜRK
Volume
2
Issue
2
Pages
34 - 41
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abstract

Son araştırmalara göre dünya çapında yoğun bir öğrenci hareketliliği gözlemlenmektedir. Bu da eğitim kurumlarının gerekli bilgileri elektronik ortamda sağlamalarını kaçınılmaz kılmaktadır. Bu araştırma turizm ve otel işletmeciliği okullarını resmi web sayfalarında ki bilgilerini kullanarak yapıları, ders programları ve staj programları açısından değerlendirmeyi ve karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Sonuçlar, bütün dünyadan, karşılaştırılan okullar arasında benzerlikler kadar farklılıklar da olduğunu göstermektedir. Bu araştırmanın bulgularının konuyla doğrudan ya da dolaylı olarak alakası olan öğrenciler, eğitimciler, sektör çalışanları ve karar vericiler de dahil olmak üzere, eğitim sisteminin tüm paydaşlarına faydalı olması ümit edilmektedir.


Recent researches from international statistics show there is a big flow of student mobility all over the world, which makes it inevitable to provide necessary information on educational institutions. This study examines and compares tourism/hotel management programs in different levels including nature of programs, their curriculum and industrial training components by analysing the information given on the official web pages of the schools. Results show there are similarities as much as differences all around the world within the frame of the institutions compared. It is hoped that the findings could help the stakeholders of the education systems, students, educators, professionals, decision maker and more.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)