Mehmet Zaman Saçlıoğlu; Öykünün içinde en korktuğum tuzaklardan biri duygusallık, biri ukalalık, öteki de süsleme..."

Date
1996
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Adam
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title