Süreğen medya platformları: izleyici etkinliğinin dönüşümü ve toplumsal etkileri

Date
2021
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Ankara Universitesi Ilef Dergisi
Print ISSN
2148-7219
Electronic ISSN
2458-9209
Publisher
Ankara Universitesi Iletisim Fakultesi
Volume
8
Issue
1
Pages
109 - 132
Language
English
Type
Article
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abstract

Süreğen medya platformları, günümüzde anlatısal metinler için televizyon ve sinemayı ikame edecek yeni bir dolaşım/dağıtım biçimi olarak ortaya çıkıyor. Fakat bu dolaşım biçimine has izleme etkinliğinin zamansal ve mekânsal koşulları ve ön plana çıkardığı anlatısal aygıtlar, onu geçmişteki sinema ve televizyon izleyiciliğinden farklı şekilde yapılandırıyor. Süreğen medya platformları, taşınabilir medya teknolojilerinin de yardımıyla, izleyici etkinliğini zamansal ve mekânsal kısıtlarından kurtarıp sürekli, her yerde ve her zaman ulaşılabilir hale getiriyor. Bu pratik, sadece sinema ve televizyon izleyiciliğinin kurucu niteliği olan kamusallığın uzağında, yalıtılmış, sterilize bir iletişim tecrübesi yaratmakla kalmıyor; ilk bakışta kişisel ve kişiye özel gibi görünen bu yeni iletişim süreci esasında algoritmik süreçler aracılığıyla düzenlenerek platform kapitalizminin kontrol aygıtlarından birine dönüşüyor. Bu yazıda amacımız süreğen medya platformlarının dayattığı bu yeni izleyici etkinliğinin içinde kurulduğu koşulları kuramsal düzeyde analiz etmek ve bu koşulların kamusal yaşama etkisini sorgulamaya girişmek.

Streaming media platforms are increasingly replacing cinema and television as the dominant means of narrative-content distribution, yet viewing media on these platforms differs in important ways from cinema and television spectatorship, both through the narrative and interactive possibilities they allow, but also through the temporal and spatial conditions they impose on audiences. With the help of the mobile media technologies they are delivered through, streaming media platforms free audiences from the temporal and spatial limitations of cinema and television and offer a continuous yet isolated viewing experience. Algorithmically regulated and customized program flow and the accompanying illusion of interactivity create a “privatized” viewing experience which contrasts with the “publicness” and “collectiveness” of that of cinema and television. In this article, we discuss the novel conditions imposed on viewers by streaming media platforms at a conceptual and theoretical level and interrogate their impact on public life.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Süreğen medya platformları, Platform kapitalizmi, İzleyici çalışmaları, Yeni medya çalışmaları, Etkileşimli medya çalışmaları, Streaming media platforms, Platform capitalism, Audience studies, New media studies, Interactive media studies
Citation
Published Version (Please cite this version)