İlk kurşun ilk direnişçi Mehmet Çavuş

Date
2022
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abdürrahim Özer, HIST 200-11 (2022-2023 Fall);4
Abstract

Kurtuluş Savaşı’nın ilk kurşunu 1918’in Aralık ayında, Mehmet Kara tarafından Hatay, Dörtyol’da atılmıştır. Bu gerçek, yakın zamana kadar genel halk tarafından bilinmeyen, tarihte öne çıkmayan bir olay olarak kalmıştır. 1940’lardan itibaren Hasan Tahsin’in ilk kurşunu İzmir’de attığı akademik kaynaklarda ve toplumsal bilinçte yer edinmiştir. Günümüzde Dörtyol, Hataylıların çabaları ile ilk kurşunun atıldığı yer olarak bilinmeye ve öğretilmeye başlamıştır. Bu araştırma makalesinde, bu tarihsel karışıklığın nasıl geliştiği, nedenleri, ve nasıl çözüldüğü incelenmektedir.


The first bullet of The Turkish Independence War was shot in Dörtyol, Hatay by Mehmet Kara in December of 1918. Until recently, this truth was unknown by the public and was a story that has not come into prominence in history. Since the 1940s, Hasan Tahsin shooting the first bullet had been prominent in academic sources and the people’s collective consciousness. Nowadays, Dörtyol is known and taught as the place where the first bullet has been shot at by the help of the people of Hatay. This research paper examines how this historical confusion developed, its causes, and how it was resolved.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)