Observations on the Ottoman government and religion

Date
2018
Authors
Cheng, Ping
Atakishiyev, Abdurrahman
Vuay, Aaditya
Guliyev, Rustam
İshangulyyev, İsa
Advisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

Bu araştırma makalesi, 20. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu'nda misyonerlik yapan James Levi Barton'un çalışmalarına üzerine yapılacaktır. Barton hayatını ilahiyata, Hıristiyanlığın yayılmasına ve Orta Doğu ve Türkiye'nin İslam nüfusunun evanjeleştirilmesine adayan bir Hıristiyan misyoneriydi. çalışmalarını incelemek ve eleştirmek için James L. Barton'un Müslümanlara ve İslam'a ilişkin gözlemlerini karşılaştırmak ve zamanın Hıristiyanlarının misyoner faaliyetleri hakkında bilgi verilecek.


This research paper puts its main focus on the works of James Levi Barton, who was a missionary in the early 20th century in the Ottoman Empire. He was a Christian missionary who devoted his life to theology, spread of Christianity and the evangelisation of Islamic population of Middle East and Turkey. This paper is going to make use of alternative sources of information about the missionary activities of Christians of the time in order to compare and contrast the observations of James L. Barton regarding Muslims and Islam in order to analyze and criticize his works.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
ABCFM Misyonerlik, Osmanlı İmparatorluğu, İslam, Müslüman, Hristiyanlık, ABCFM Missionary, Ottoman Empire, Muslims, Christianity
Citation
Published Version (Please cite this version)