18, 19 ve 20. dönemler Samsun milletvekili İrfan Demiralp'in hayatı ve dönem siyasetindeki yeri

Date
2022
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
İbrahim Mert Öztürk, HIST200-10 (2022-2023 Fall);4
Abstract

16 Nisan 1950 yılında doğan İrfan Demiralp eğitimini ODTÜ’de sosyoloji bölümünde tamamladı. Eğitimi sürecinde ODTÜ olaylarına tanıklık ederek erken dönemde siyasetle tanışmış oldu. Mezun olduktan sonra Genelkurmay Başkanlığının sivil tercümanlığı gibi işlerde çalıştıktan sonra Havza Vidasan A.Ş’nin kuruculuğunu ve genel müdürlüğünü yaptı. Siyasete hayatına atılmaya karar veren İrfan Demiralp 18, 19 ve 20. dönemlerde Doğru Yol Partisi Samsun milletvekilliği yaptı. Kendisi aynı zamanda Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi toplantılarına katılıp birçok belgeye raportörlük yaptı. İrfan Demiralp 2000 yılında siyasetten emekli oldu ve hobilerine yöneldi. Bu araştırmada, İrfan Demiralp’in gençliği, okul yılları ve siyasi yaşantısı konu alınmıştır. Dönemin önemli siyasi olaylarının Demiralp’in bakış açısı ve deneyimleri çerçevesinde ele alınması hedeflenmiştir.


Born on April 16, 1950, İrfan Demiralp completed his education at the Department of Sociology at METU. During his education, he witnessed the events of METU and became acquainted with politics at a young age. After graduating, he worked as a civil translator for the General Staff, and later became the founder and general manager of Havza Vidasan A.Ş. Deciding to enter politics, İrfan Demiralp served as Samsun deputy for the True Path Party in the 18th, 19th and 20th terms. He also attended the meetings of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe and acted as a rapporteur on many documents. İrfan Demiralp retired from politics in 2000 and turned to his hobbies. In this research, the youth, education and political life of İrfan Demiralp are discussed. The aim is to deal with the important political events of the period within the framework of Demiralp's perspective and experiences.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
İrfan Demiralp, Çekiç Güç, Doğru Yol Partisi, ODTÜ, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, Koalisyon, Operation Provide Comfort, True Path Party, METU, Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Coalition
Citation
Published Version (Please cite this version)