Deniz Tüney Aliefendioğlu ve Alla Beni Pulla Beni

Date
2021
Advisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

1970’lerdeki müzik, dönemin siyasi çalkantılardan oldukça etkilenmiştir. Birçok sanatçı sağ ve sol görüşleri benimsemiştir. Bu görüşler sanatlarını etkilemiştir. 1960’larda popülerleşen Anadolu pop ve aranjmanlar bu dönemde özgünlük kazanmış, rock gibi isyankâr türler popülerleşmiştir. Dönemin en ünlü sanatçılarından birisi de Barış Manço’dur. Manço bu dönemde barış yanlısı ve birleştirici müzikler yapmıştır. Kendisinden etkilenen kuzeni Deniz Tüney ile en ünlü parçalarından biri olan Alla Beni Pulla Beni’yi seslendirmişlerdir. Bu araştırmada, Deniz Tüney’in kendisi ile görüşülüp bu şarkı, Barış Manço ve kendi müzik kariyeri ile ilgili bilgi edinilmiştir. Her ne kadar adı çok duyulmamış ve birlikte çalıştığı insanlar kadar ünlü olmamış olsa bile yaptığı besteler, film, tiyatro ve reklam müzikleri ile hem çok değerli bir sanatçıdır hem de insanların hayatında yer etmiştir.


Many artists embraced rightist or leftist views. This influenced their art. In this period, the Anatolian pop and song adaptations that has become popular in 1960’s, became more original, riotous genres like rock became more popular. One of the most important artists of the period was Barış Manço. In 1970’s, Manço created pacifist and bonding songs. He and his cousin Deniz Tüney, who has been influenced by him, sang one of his most famous tracks Alla Beni Pulla Beni. For this article, we contacted Deniz Tüney to learn more about this song, Barış Manço and her musical career. She is neither well-known nor as famous as the people she worked with. Still, she made many theater, film and commercial music tracks which caused her to be a valuable artist who became a part of people’s lives.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Deniz Tüney, Barış Manço, Piyano, Beste, Müzik, Piano, Composition, Music
Citation
Published Version (Please cite this version)