Niyazi Ahmet Baytok ve Gölpazarı'nın şehirleşmesi

Date
2023
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
tr
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
İbrahim Mert Öztürk, HIST 200-9 (2022-2023 Spring); 4
Abstract

Niyazi Ahmet Baytok, Bilecik İli sınırları içerisinde yer alan Gölpazarı ilçesinde 1973-1980 ve 1984-1989 yılları arasında belediye başkanlığı yaptı. Niyazi Ahmet Baytok, yaptığı hizmetlerle ilçenin birçok alanda ilerleme kaydetmesini sağladı. Niyazi Ahmet Baytok, belediye başkanlığı sürecinde tarım, hayvancılık, sanayi ve eğitim alanında yürüttüğü projelerle Gölpazarı’na katkı yaptı. Gölpazarı’nda yaşayan halkın refahının da artmasıyla sayesinde de ilçe dışına olan göçün büyük oranda önüne geçildi ve nüfus artışı sağlandı. Baytok, Gölpazarı belediye başkanlığını yaptığı yıllarda Türkiye’de var olan sağ ve sol gruplar arasındaki hararetli çatışmalardan ve ardından gerçekleşen 1980 Darbesinden olumsuz etkilendi. 1980 Darbesinden kaynaklanan ülke çapında yaşanan sorunlar aynı zamanda Gölpazarı’nı da etkiledi. 1980 yılında, Niyazi Ahmet Baytok, darbenin etkisiyle belediye başkanlığı görevine ara verdi. Görevden ayrılmasından belli bir süre sonra ise tekrardan belediye başkanlığı görevine dönerek Gölpazarı’na hizmet etmeye devam etti.


Niyazi Ahmet Baytok served as the mayor of the Gölpazarı district, located within the boundaries of Bilecik Province, between 1973-1980 and 1984-1989. Through his endeavors, Niyazi Ahmet Baytok facilitated progress in various areas within the district. During his tenure as mayor, he contributed to Gölpazarı through projects in agriculture, livestock, industry, and education. As a result, the well-being of the local population improved significantly, leading to a substantial reduction in emigration from the district and an increase in population. Baytok was adversely affected by the heated clashes between the right and left groups in Turkey during the years he was the mayor of Gölpazarı, and the 1980 Coup that followed. The issues experienced nationwide after the 1980 Coup also had an impact on Gölpazarı. In 1980, Niyazi Ahmet Baytok temporarily suspended his mayoral duties due to the influence of the Coup. However, after a certain period of time, he resumed his position as mayor and continued to serve Gölpazarı.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)