Simulate_CAT: a computer program for post-hoc simulation for computerized adaptive testing

Date
2015
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
Print ISSN
1309-6575
Electronic ISSN
Publisher
Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği
Volume
6
Issue
1
Pages
173 - 176
Language
English
Type
Article
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abstract

This paper presents a computer software developed by the author. The software conducts post-hoc simulations for computerized adaptive testing based on real responses of examinees to paper and pencil tests under different parameters that can be defined by user. In this paper, short information is given about post-hoc simulations. After that, the working principle of the software is provided and a sample simulation with required input files is shown. And last, output files are described.


Bu çalışmada yazar tarafından geliştirilmiş olan bir bilgisayar yazılımı tanıtılmaktadır. Söz konusu yazılım bilgisayar ortamından bireyselleştirilmiş test yaklaşımı için, kullanıcı tarafından tanımlanabilen farklı parametreler altında, bireylerin kağıt kalem testlerine verdikleri yanıtları kullanarak post-hoc simulasyonları yapmaktadır. Çalışmada önce post-hoc simulasyonlar hakkında kısa bir bilgi verilmekte, ardından yazılımın çalışma prensibi ve gerekli dosyalar ile birlikte örnek bir simulasyon gösterilmektedir. Son olarak da, çıktı dosyaları tanıtılmaktadır.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Citation
Published Version (Please cite this version)