Türk yargı sisteminde kadının yeri: Tülay Çetin ve Şenal Sarıhan örnekleri

Date
2022
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Atakan Yılmaz, HIST200-013 (2022-2023 Fall);1
Abstract

Hukuk toplumun yapı taşını oluşturmaktadır. Kadın ve erkek toplumu oluşturan iki unsurdur. Bu nedenle hukuk hem kadın hem erkek üzerinde hak ve sorumluluklarını eşit olarak doğurmaktadır. Makalede ilk olarak hukukta kadının temsilinin tarihsel gelişimi ve akademide kadının yeri incelenmiştir. Toplum hayatını oluşturan unsurlardan biri olan kadının, hukuktaki rolünün anlaşılabilmesi için yargı sistemindeki yeri önem arz etmektedir. Bu amaç doğrultusunda uzun yıllardır mesleğini icra eden Tülay Çetin ve Şenal Sarıhan ile görüşülmüştür. Yargı sistemindeki eril yapı gözetilerek kadınların yargıdaki varlığı değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme akademi ve yargı üzerinden yapılmış ancak yargı üzerinde yoğunlaşmıştır. Son olarak kadınların hukuk hayatına katkıları ve hukuk hayatında karşılaştıkları zorluklar araştırılarak Türk yargı sisteminde kadının yerini anlamak amaçlanmıştır.


Law is essential for society. Men and women are the two factors that create the community. Therefore, there are equal rights and responsibilities for women and men in society by law. Firstly, historical progression of women’s representation in law and women in academia is examined in this article. In order to understand the role of women in law, one of the elements that make up the social life, the place of women in the judicial system has been examined. In accordance with this purpose, Tülay Çetin and Şenal Sarıhan were interviewed who have been in their profession for a long time. The existence of women in law is evaluated by considering the fact that patriarchal structure in the judicial system. This evaluation is based on academia and the judiciary; however, this evaluation is especially focused on judiciary. Finally, women’s contributions to the law in society and the difficulties which women face in their legal life are researched in order to understand where precisely women are placed in the Turkish judicial system.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Hukuk, Kadın, Eşitlik, Yargı, Law, Women, Equality, Jurisdiction
Citation
Published Version (Please cite this version)