Kadastral harita vektörlemesi için sanal çizgi doğrulama yönteminin dal ve açı kontrolü ile iyileştirmesi

Date
2012-04
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
20th Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2012, Proceedings
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
IEEE
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Conference Paper
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abstract

Bu çalışmada balastro noktası bulunduran kadastral haritaların (pafta) vektörleme işlemi için daha önceki çalışmada geliştirilen siyah piksel oranı ile sanal çizgi doğrulaması yöntemi için bir iyileştirme önerilmiştir. Bu yöntemde ada/parsel alanlarını tespit etmek için ada/parsel köşe noktalarını oluşturan balastro noktaları arasında yapılan çizgi kontrolü, balastro noktalarından çıkan çizgilerin (dal) doğrultularının ve açılarının bulunmasıyla daha verimli ve hatasız hale getirilmiştir. Doğrultu ve açı kontrolü sayesinde balastro noktası için sadece kendisinden çıkan dalların bulunduğu açı aralığındaki aday balastro noktaları arasında sanal çizgi doğrulaması yapılması sağlanmıştır. Bu sayede işlem hızlı artarken yanlış yapılan bağlantıların sayısı en aza indirilmiştir. Balastro noktalarını topolojik olarak bağlayan çizgilerin bulunma başarımı ortalaması %79.16’dır.


In this study, an improvement for virtual line validation method which is developed in former study for vectorization of cadastral maps which contains null circles as nodes of parcel edges is proposed. The proposed method in this study makes virtual line validation between nodes which are edges of parcels more efficient and error proof by identifying direction and angle of lines connected to nodes. By identifying direction and angle of lines validation is made only between nodes which are in angle range of each other. In this manner processing speed is increased and faulty connections are decreased. Success rate for finding lines which connect nodes topologically is 79.16%. © 2012 IEEE.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Cadastral maps, Faulty connection, Processing speed, Validation methods, Vectorization, Electrical engineering, Signal processing
Citation
Published Version (Please cite this version)