1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda bir kadın: Şengül Yılmaz anlatıyor

Date
2022
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Eylül Çetinbaş HIST200-20 (2022-2023 Fall);Parlayan Yıldızlar Takımı
Abstract

Tarih boyunca savaştan en ciddi şekilde etkilenen ve savaş mağduriyetini bütünüyle yaşamak zorunda kalan kesim her zaman halk olmuştur. 1974 öncesi Kıbrıs’ta yaşayan birçok Kıbrıs Türk’ü vatandaş, savaş yüzünden yurdundan, evinden ve gelecekte kurmak, şekillendirmek istediği hayatından mağdur edildi. Bu yaşanan olayların izinde, bizler bu araştırmamızda, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın neden başladığı, nasıl devam ettiği, nasıl sonuçlandığı, ekonomik, sosyokültürel, diplomatik etkilerini ve o esnada yerel halktan, Kıbrıs Cumhuriyeti’nde doğmuş, büyümüş ve barış harekatı ile direkt olarak ilişkisi olan Şengül Yılmaz’ın savaş tanığı ve bir kadın olarak hayatının savaştan önceki, savaş esnasında ve savaştan sonraki hayatının nasıl değiştiğinin üzerindeki etkileri inceleyeceğiz.


People have always been the ones who have suffered the most from war throughout history, as well as the ones who have been forced to endure its full victimization. The war forced many Turkish Cypriots who had resided in Cyprus prior to 1974 to leave their homes, countries of origin, and future lives behind. In this study, we'll look at the reasons behind the 1974 Cyprus Peace Operation's beginning, progress, and conclusion, as well as its economic, sociocultural, and diplomatic ramifications and the locals' perceptions of how Sengul Yilmaz, a woman who was born and raised in the Republic of Cyprus and had a close connection to the peace operation, changed her life as a war witness and a woman before the operation.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)