Zero akımının Türkiye’deki öncüsü: Gencay Kasapçı

Date
2023
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abdürrahim Özer, HIST 200-21 (2023-2024 Fall); 08
Abstract

Bu araştırmanın kapsamında, Dünya’da ve Türkiye’de gölgede kalmış ve bu nedenle merak uyandıran ZERO akımı ele alındı. ZERO akımının tarihçesi ve başta Avrupa olmak üzere, ZERO akımının Dünya’daki etkisi yazıldı. ZERO akımının nasıl oluştuğu, diğer akımlardan nasıl ayrıldığı ve nasıl sona erdiği incelendi. ZERO akımının Türkiye’deki öncüsü Gencay Kasapçı’nın hayatı, eğitimi, İtalya’daki zamanları, Türkiye’ye dönüşü, sanatının evrimi, eserleri, Türkiye’ye bıraktığı izleri ve yaşamından sonra bıraktığı mirası kaleme alındı.


The reason why ZERO movement was chosen as the topic, was the fact that, the movement itself was overshadowed amongst other contemporaneous movements. The research begins with the timeline of ZERO movement, its creation, how it distinguishes from other coeval movements and how it ends. Then it continues with its impact on Earth, majorly focusing on the European continent. It focuses on Gencay Kasapçı, the pioneer of ZERO movement in Turkey including her life, education, days in Italy, work, evolution in art and legacy.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)