Kırım Tatarlarının 20. yüzyılda Türkiye'ye gelişleri, Türkiye üzerindeki etkileri, korudukları ve kaybettikleri değerler

Date
2012
Authors
Özen, Narınç
Önal, Mesut
Özok, Aslı
Temuçin, Vildan
Özdemir, Özgenil
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Nesrin Ersoy McMeekin, HIST 200-10 (2011-2012 Spring) ; 7
Abstract
Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Citation
Published Version (Please cite this version)