Kırım Tatarlarının 20. yüzyılda Türkiye'ye gelişleri, Türkiye üzerindeki etkileri, korudukları ve kaybettikleri değerler

Date
2012
Authors
Özen, Narınç
Önal, Mesut
Özok, Aslı
Temuçin, Vildan
Özdemir, Özgenil
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Nesrin Ersoy McMeekin, HIST 200-10 (2011-2012 Spring) ; 7
Abstract
Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Citation
Published Version (Please cite this version)