Nazire tatile çıktı: Mersin’den Kıbrıs’a buruk bir göç hikâyesi

Date
2023
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Beril Ünver, HIST200-4 (2023-2024 Fall) ; 3
Abstract

Bu çalışmada Nazire Sambar’ın hayatı, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasındaki göç hikayesi mikro tarih perspektifiyle ele alınmıştır. Türkiye’nin Kıbrıs’taki Türk nüfusunu arttırma politikası ve ekonomik sıkıntılar, Nazire Sambar ve eşini Mersin’den Kıbrıs’a göç etmeye yönlendirmiştir. Makalede Nazire Sambar’ın Harekât öncesi Mersin’deki hayatı, Mersin’de tanık olduğu olaylar, Kıbrıs’a göç edişi sırasında yaşadığı zorluklar, göç sonrasındaki süreçte yaşanan ev sorunu, ekonomik zorluklar ve Türkiye Cumhuriyeti’nin sağladığı yardımlar detaylı bir şekilde açıklanmaktadır. Ayrıca Nazire Sambar ve ailesinin Kıbrıs’a alışma süreci, yaşanan katliamların halk üzerinde bıraktığı etkilere değinilmiştir.


This study examined Nazire Sambar's life and migration story after the 1974 Cyprus Peace Operation from a microhistorical perspective. Turkey's policy of increasing the Turkish population in Cyprus and economic difficulties led Nazire Sambar and her husband to move from Mersin to Cyprus. The article explains Nazire Sambar's life in Mersin before the operation, the events she witnessed in Mersin, the difficulties she experienced during her migration, home problems after the migration process, economic difficulties, and the assistance provided by the Republic of Turkey in a detailed way. In addition, the process of Nazire Sambar and her family's adaptation to Cyprus and the effects of the massacres on the people were mentioned.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)