Bardezag orphanage

Date

2018

Authors

Khan, Muhammad Arham
Khalid, Muhammad Bilal Bin
Fakhouri, Mohamad
Aftab, Abdül Moiz
Elahi, Sepehr

Editor(s)

Advisor

Supervisor

Co-Advisor

Co-Supervisor

Instructor

Source Title

Print ISSN

Electronic ISSN

Publisher

Bilkent University

Volume

Issue

Pages

Language

Turkish

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Series

Tarık Tansu Yiğit, HIST 209-3 (2018-2019 Fall) ; 6

Abstract

Bu makalede, Bardezag Yetimhanesi’nin İzmit bölgesinde açılmasına neden olan Ermeni ve Osmanlı Devleti arasında gerçekleşen çatışmalar ve Ermeni ailelerin çocuklarını yetim ve güçsüz bırakan olaylar incelenmiştir. Bu olayların başta gelenlerinden bazıları Ermenilerin toplu olarak katledilmesi, bölgede yaşayan Ermenilerin ödediği vergilerin ikiye çıkarılması ve Türklerin Ermenilere herhangi bir yardım ve destekte bulunmaması olmuştur. Yetimhanenin kurulmasını sağlayan nedenler tartışıldıktan sonra yetimhaneye yabancı ülkeler tarafından yapılan bağışların hızla artan yetim sayısına yetmemesinin ardından giderlerini hangi yollarla karşıladığı incelenmiş ve çocuklar arasında iş bölümü yaparak giderlerini en aza indirdiği görülmüştür.


In this paper, we discuss the related conflicts and occurrences that led to the establishment of the Bardezag Orphanage in the region of Izmit; these include massacres in the region, doubling of taxes, and lack of support from the native Turks towards the Armenians. Finally, we analyze the means through which the orphanage maintained its costs after a failure of the donations to keep up with the increasing number of incoming orphans, namely handing labor down to the children.

Course

Other identifiers

Book Title

Citation

item.page.isversionof