Saruhan Hatipoğlu’nun gözünden Turizm Bankası ve Türk turizmine katkıları

Date
2022
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abdürrahim Özer, HIST200-15 (2022-2023 Fall);3
Abstract

Bu makalede TC Turizm Bankası, 1972-1984 yılları arasında bankada çeşitli görevlerde bulunmuş olan Saruhan Hatipoğlu’nun yönlendirmesiyle incelenecektir. Turizm Bankası; bankaya genel bakış, bankanın ana politikaları, önemli faaliyetleri, Türk turizmine katkıları ve günümüz turizminin yorumlanması olarak beş ana başlıkta ele alınacaktır. Daha önceden yapılmış Türkiye Turizmi Sözlü Tarih Araştırması1 gibi kaynaklardan yararlanılmıştır. Bu kaynakların kullanımındaki asıl amaç, röportaj yapıldığı tarih ile günümüz turizmini aynı ağızdan dinleyerek değişim ve gelişimleri değerlendirmektir. Bu makalede Turizm Bankası’nın insanlara tanıtılması ve turizmin değişiminin gözlemlenmesi hedeflenmektedir


In this article, Tourism Bank of Turkish Republic will be evaluated with guidance of Saruhan Hatipoğlu, who worked at the bank from years 1972 to 1984. This article has five main parts; a general look at the bank, main policies, important activities, contributions to Turkish tourism and a final comparison of 1980s and 2020s tourism in Turkey. In this article, previous researches such as Türkiye Turizmi Sözlü Tarih Araştırması had been used in order to compare current and previous statuses of tourism in Turkey with guidance of the same people. The introduction of the Tourism Bank and observation of change in the tourism sector in Turkey is aimed.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)