1934 ve 1978 yıllarında Bulgaristan’dan Türkiye’ye yapılan göçlerin Cumalı ve Saygın aileleri üzerinden incelenmesi

Date
2022
Advisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

Bugün Bulgaristan olan topraklar bir zamanlar Osmanlı himayesi altındaydı. Bunun sonucu olarak Bulgaristan bağımsızlığını ilan ettiğinde birçok Müslüman Türk aile Bulgaristan topraklarında yaşamaya devam etti. Bulgaristan’da kalan bu Türk aileler Bulgaristan halkı ve devleti tarafından çeşitli ayrımcılıklara ve saldırılara maruz kalmıştır. Bu ailelerden olan Cumalı ve Saygın aileleri farklı tarihlerde Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç etmiştir. Bu araştırmada Emrulla Cumalı’nın günlüğünden, dönemin koşullarını gösteren gazetelerden, konu üzerindeki tezlerden yararlanılarak Bulgaristan’dan göç eden ailelerin göç sebepleri, göç sırasında yaşadıkları ve göç sonrası alışma süreçleri anlatılmıştır.


The land that is known as Bulgaria today was once under Ottoman rule. As a result, once Bulgaria declared its independence, many Muslim Turkish families continued to live in Bulgaria. Those families that continued to live in Bulgaria were exposed to discrimination and attacks by the local people and the Bulgarian government. Cumalı and Saygın families, who were two of those families, both migrated to Turkey on different dates. This article will elaborate on why many families migrated to Turkey, what they went through when migrating, and the adaptation period of these families by inquiring into the journal of Emrulla Cumalı, newspapers reflecting the circumstances of the period, and past papers written on the subject.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Ayrımcılık, Türkiye, Bulgaristan, Göç, Discrimination, Turkey, Bulgaria, Migration
Citation
Published Version (Please cite this version)