Tatış Ailesinin tarihi ve eğitime katkısı

Date
2021
Advisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

Tatış Ailesi, Bahattin Tatış başta olmak üzere 1940’lı yıllardan günümüze Türk eğitim sistemi ve kültürüne sayısız katkıda bulunmuştur. Bahattin Tatış bir Cumhuriyet öğretmeni olarak çıktığı yolda ülkemizin en değerli ve önemli eğitim yuvalarından biri olan İzmir Türk Kolejini kurmuştur. Tatış Ailesi; çok yönlü eğitim, disiplin ve temizlik gibi ilkeler ışığında nesillerdir gençleri yetiştiren bir aile olarak Türkiye eğitim tarihine isimlerini altın harflerle yazdırmışlardır. Bu araştırmada Tatış Ailesinin tarihi ve eğitime ilişkin çeşitli katkıları incelenmiştir. İncelememizde Tatış Ailesi üyelerinin ve İzmir Özel Türk Koleji çalışanlarının anlatımlarından, konu hakkında çeşitli kitaplardan ve gazete haberlerinden yararlanılmıştır. Tatış Ailesinin ikinci kuşağından Sayın Oğuz Tatış ve okul çalışanları ile yapılan röportajlar ışığında Tatış Ailesinin eğitim dünyasındaki hikayesi ve araştırmamız sırasında elde ettiğimiz çeşitli anekdotlar ve ifadeler ile özellikle İzmir Türk Kolejinin günümüze kadar ulaşan hikayesi ve önemi anlatılmıştır. İkinci Dünya Savaşı’nın son yıllarında ve savaş sonrasındaki ilk yıllarda bu yola adım atan Bahattin Tatış’ın Türkiye’nin ilk özel Türk kolejini kurmasının öneminin ve bu köklü ailenin ve kurumun Türk eğitim sistemindeki pozisyonunun daha iyi idrak edilmesi amaçlanmıştır.


The Tatış Family, especially Bahattin Tatış had countless contributions to the Turkish education system and culture ever since the 1940s. Bahattin Tatış founded the İzmir Private Turkish College during his journey that he started as a teacher of the Republic. The Tatış Family had their name written in gold to the Turkish educational history as a family who raised children for generations under principles like versatile education, discipline, and hygiene. In this research, the history of the Tatış Family and their contributions to education are examined. Statements from the members of the Tatış Family and Izmir Private Turkish College employees, several books, and news articles in relation to the subject are used in our examination. Tatış Family’s history in education and the story and the importance of İzmir Private Turkish College are told with regards to interviews conducted with Mr. Oğuz Tatış from the second generation of the Tatış Family and school employees and the anecdotes we obtained during our research. A better comprehension of the importance of Bahattin Tatış’s founding of the first-ever private Turkish college in Turkey during the last years of World War II and the following years is aimed.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Tatış Ailesi, Eğitim, İzmir Özel Türk Koleji, Yakın Doğu Yüksekokulu Uşakizade Köşkü, Tatış Family, Education, İzmir Private Turkish College, Near East Higher Education Institution, Uşakizade Mansion
Citation
Published Version (Please cite this version)