Cumhuriyet sonrası İstanbul Kapalıçarşı’sı: değişimi ve önemi

Date
2022
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Deniz Armağan Akto, HIST200-3 (2022-2023 Fall);8
Abstract

Türkiye’de herkes tarafından bilinen, en kapsamlı ve en eski çarşı denilince ilk akla gelen çarşı olan Kapalıçarşı, Türkiye’ye sunduğu sonu gelmeyen katkıları nedeniyle araştırmaya değer görülmüştür. Kapalıçarşı’yı enine boyuna ele alarak okuyucularını Kapalıçarşı hakkında bilinçlendirme amacı taşıyan çalışmamız önem taşımaktadır çünkü birçok insanın Kapalıçarşı hakkında bildiği kulaktan dolma ve genel bilgilerin Kapalıçarşı’yı tanımak adına yetersiz kaldığı gözlemlenmiştir. Kapalıçarşı’nın Türkiye ekonomisine katkısı açıklanırken, bulunan verilerin istatistiksel tekniklerle analiz edilmesi kısmında nicel araştırma teknikleri kullanılırken Kapalıçarşı Yönetim Kurulundan Elif Yıldız Güven ve Sanem Sancaktar ile yapılan röportaj kısmında nitel araştırma teknikleri kullanılmıştır. Böylece bu makalede iki araştırma tekniğine de yer verildiği için karma araştırma (Triangular Research) metodolojisi kullanılmıştır. Kapalıçarşı hakkında birincil ve ikincil kaynakların analizleri yapıldığında büyük bir değişim geçirdiği sonucuna varılmıştır. Ayrıca yine araştırma kapsamında bulunan Kapalıçarşı’nın yapısı, işlevi ve Türkiye için önemi yine çeşitli kaynaklardan incelenmiş ve birçok alanda Türk kültürüne en çok katkıda bulunan yapılardan biri olduğu açıkça görülmüştür.


The Grand Bazaar, known to everyone in Turkey, is the first bazaar that comes to mind when it comes to the most comprehensive and oldest bazaar. It has been deemed worthy of research due to its endless contributions to Turkey. Our study, which aims to raise the awareness of the readers about the Grand Bazaar by considering the Grand Bazaar in detail, is important because it has been observed that the hearsay and general information that many people know about the Grand Bazaar is insufficient to get to know the Grand Bazaar. While explaining the contribution of the Grand Bazaar to the Turkish economy, quantitative research techniques were used in the analysis of the data with statistical techniques, while qualitative research techniques were used in the interview with Elif Yıldız Güven and Sanem Sancaktar from the Board of Directors of the Grand Bazaar. Thus, the mixed research (Triangular Research) methodology was used since both research techniques are included in this article. When the primary and secondary sources about the Grand Bazaar were analyzed, it was concluded that it had undergone a significant change. In addition, the structure, function, and importance of the Grand Bazaar, which is also within the scope of the research, has been examined from various sources and it has been seen that it is one of the structures that contribute the most to Turkish culture in many areas.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Citation
Published Version (Please cite this version)