Çizge uygulamalarına özel işlemci tasarımı

Date
2022-08-29
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU)
Print ISSN
2165-0608
Electronic ISSN
Publisher
IEEE
Volume
Issue
Pages
[1] - [4]
Language
Turkish
Type
Conference Paper
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abstract

Bir çok büyük veri işleme uygulaması “PageRank”, “İşbirliğine Dayalı Filtreleme” ve “Betweenness Centrality” gibi düzensiz ve yinelemeli çizge algoritmalarından yararlanmaktadır. Çizge yapılarında her bir düğüm bir kişiye ya da nesneye karşılık gelirken, her bir ayrıt da bir kişi ya da nesne çifti arasındaki ilişkiye karşılık gelmektedir. Böylesi büyük verileri işleyen algoritmaları yürütecek genel amaçlı işlemciler yetersiz kalabilmektedir. Özellikle, güç kısıtları sebebiyle işlemci alt parçalarından sadece bir kısmı aynı anda aktif olarak kullanılabilmektedir. Bu da işlemcinin etkin olarak kullanılmasına engel olarak aktif olmayan “karanlık silikon”lar ortaya çıkarmaktadır. Bu bildirinin amacı da büyük verili ve düzensiz çizge uygulamalarını hızlı, verimli ve kolay programlanabilir biçimde çalıştıracak bir işlemci mimarisi tasarlamaktır. Literatürde çizge uygulamaları için daha önce sunulmuş çalışmalar çoğunlukla sadece yazılım ya da hızlandırıcı seviyesindedir. İşlemci seviyesi tasarımlar ise donanımsal maliyet, talep ettikleri mimari destek ve komut seti değişiklikleri açılarından bu bildiri kapsamında tanıtılacak işlemciden farklıdır.


Many widely used big data applications make use of irregular and iterative graph processing algorithms like PageRank, collaborative filtering and betweenness centrality. In a graph structure, each vertex corresponds to a person or object, while each edge corresponds to the relationship between a pair of persons or objects. In executing algorithms that process such large datasets, general-purpose processors may be inefficient. In particular, due to power constraints, only a portion of the processor can be used simultaneously. This, in turn, prevents the efficient use of the processor, which leads to inactive areas termed as "dark silicone". The aim of this paper is to design a processor architecture that will run large datasets on irregular graphs quickly, efficiently and in an easily programmable fashion. Most of the studies previously presented for graph applications are only at the software or accelerator level, and the processor-level designs are different from the processor to be introduced for this paper in terms of hardware cost, required architectural support, and instruction set modifications.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Açık kaynak kodlu işlemciler, Uygulamaya özel komut genişletme, Derleyici, Yazılım geliştirme ortamı, Çizge uygulamaları, İşlemci, FPGA, Open source processors, Application specific, Instruction set extension, Compiler, Software development kit, Graph applications, Processor design
Citation
Published Version (Please cite this version)