Kişi ilişkileri kullanılarak fotoğraflardaki yüzlerin isimlendirilmesi

Date
2009-04
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
IEEE 17th Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2009
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
IEEE
Volume
Issue
Pages
129 - 132
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abstract

Bu çalışmamızda internet üzerinden topladığımız fotoğraflardaki yüzleri isimlendirmeyi amaçladık. İnternet üzerinde bulunan fotoğraflarda bazı kişiler çok sık, bazı kişiler ise diğerlerine göre daha az sıklıkta geçmektedir. Fotoğraflarda çok geçen kişileri isimlendirmek az geçen kişileri isimlendirmeye göre daha kolay bir problem, çünkü bu kişilerle ilgili çok sayıda örnek mevcut. Fakat, fotoğraflarda az sayıda geçen kişileri isimlendirmek problemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmamızda, bu konuya yüksek oranda doru çalışan bir çözüm getirmeyi hedefledik. Bu amaçla, ilk önce fotoğraflarda çok sayıda geçen kişilerin yüzlerini isimlerle eşleştirmeye çalıştık. Bundan sonraki aşamada eğer veri kümelerimizde isim kaldıysa bu ismin fotoğraflarda az sayıda geçen kişilere ait olduğu varsayımıyla, ismi olmayan ve az sayıda geçen kişileri yüz benzerliklerini kullanarak isimlendirmeye çalıştık. Bu amaçla ikili ilişkilerin kolayca elde edilebileceği politikacı fotoğraflarını kullandık.

In this study, we are aiming to name faces of people in photographs which are collected from web. In photographs from the web, some people appear more frequently than some other people. In addition to that, since there are so many examples of more frequently appearing people, naming of these people is simpler than naming of other less frequently appearing people. Therefore, naming of less common people on photographs seems to be problematic. In this study, we are aiming to propose a method which increases the correctness of naming infrequently appearing people. By this purpose, we first try to match the names of most frequently appearing people with their faces. After that, if there are any names remaining, then we assume that these names match with people who are appearing less frequently in the photographs. Therefore, we try to name those people by using the similarity of their faces. For this purpose, we use the politicians' photographs in order to build our dataset, because pair relations can be easily exploited in these photographs. ©2009 IEEE.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)