Ankara’da 1980 sonrası eğlence kültürü ve Rock barların bu bağlamdaki etkisi

Date
2022
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Atakan Yılmaz, HIST200-13 (2022-2023 Fall);10
Abstract

Caz müziğin metastazı ve gelişmesiyle ortaya çıkan rock müzik, ilerleyen yıllarda Türkiye’ye, ardından da Ankara’ya gelerek, yeni bir kültür oluşmasına sebep olmuştur. Bu projede ise öncelikle bir “Eğlence Haritası” oluşturularak Rock barların konuşlanışı ve insanların sirkülasyonu belirlenmiştir ve daha sonrasında da bu harita eğlencenin ulaşılabilirliğine göre yorumlanmıştır. Daha sonrasında ise Rock kültürünün Ankara’daki oluşumu incelenerek bunu takriben gelişen ve değişen eğlence anlayışı incelenmiştir. Bu noktada ise Nil Rock Bar sahibi Abdullah Özdoğan ile yapılan görüşme ve Ufuk Önen tarafından film edilen Ufuk Önen tarafından film edilen Gri Değil, Siyah: Ankara Rocks! belgeseli temel alınmıştır. Bunlara ek olarak proje o dönemlerdeki konserlerden efemera örnekleri ile beraber güçlendirilmiştir. Son olarak ise neden Rock kültürünün bar tarzı mekânlarda yer aldığı ve mekânların yerleşimsel ruhu incelenmiştir.


With the metastasis of jazz music, Rock music has revealed itself as a new genre. Moreover, in the following years of this metastasis, Rock music has entered to Turkey, and thenceforward to the capital of Turkey, Ankara. Thence, this new influence of Rock music has resulted in the creation of new culture and an understanding of entertainment. In this research, firstly, the circulation of people in Ankara is determined with a “Frivolity Map”, and then it is evaluated in terms of reach. Afterwards, the creation of Rock culture in Ankara is examined as well as the understanding of entertainment in Ankara. At this point, the interview with Abdullah Özdoğan and the documentary filmed by Ufuk Önen are taken as primary sources. In addition to these, this research is supported with ephemera from the 80’s and 90’s Rock bars in Ankara, and finally, zeitgeist and layout of the places are inspected.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Citation
Published Version (Please cite this version)