Son söz olarak ölüm; Aziz Nesin, yazınsal, siyasal ve düşünsel etkinliğiyle "Tek Yol"un ötesini zorlayarak iktidarı hep reddederek aydın-yazar geleneğimizin dışında durdu

Date
1995
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Gösteri
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title