Cumhuriyet Dönemi’nde Kandilli Rasathanesi

Date
2020
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
İbrahim Mert Öztürk, HIST 200-2 (2020-2021 Fall);4
Abstract

Kandilli Rasathanesi, deprem kuşağında bulunan Türkiye için en önemli rasathanelerden biridir. Günümüzde, bu rasathanede deprem araştırmalarının yanı sıra astronomik gözlemler de yapılmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi’nin bünyesine girmesiyle araştırmalarını geliştiren Kandilli Rasathanesi, toplum yararı için de pek çok bilgilendirici proje yürütmektedir. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde bulunan pek çok sismograf sayesinde küçük sarsıntılar da dahil olmak üzere depremler ölçülmekte ve kaydedilmektedir. Zaman içinde çalışmaları hız kazanan ve modernleşen rasathane; sadece Türkiye’yle sınırlı kalmamış, uluslararası projeler de yürütmüştür.


Kandilli Rasathanesi, deprem kuşağında bulunan Türkiye için en önemli rasathanelerden biridir. Günümüzde, bu rasathanede deprem araştırmalarının yanı sıra astronomik gözlemler de yapılmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi’nin bünyesine girmesiyle araştırmalarını geliştiren Kandilli Rasathanesi, toplum yararı için de pek çok bilgilendirici proje yürütmektedir. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde bulunan pek çok sismograf sayesinde küçük sarsıntılar da dahil olmak üzere depremler ölçülmekte ve kaydedilmektedir. Zaman içinde çalışmaları hız kazanan ve modernleşen rasathane; sadece Türkiye’yle sınırlı kalmamış, uluslararası projeler de yürütmüştür.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)