Anayasa Mahkemesi son kadın üyesi: Zehra Ayla Perktaş

Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Bilkent University
Abstract

Türk Medeni Kanunu ile ivmelenen toplumsal çağdaşlaşma süreci ile birlikte kadının sosyoekonomik anlamda, iş hayatındaki yerinin gelişimi araştırılmaya değer bir başlıktır. Bu tez kapsamında; üst düzey kadın hâkimlerden biri olan Ayla Perktaş ile ilgili belgelerden, yayınlardan ve kendisi ile yapılan röportajdan elde edilen hatıra ve görüşlerden yararlanılmıştır. Perktaş’ın özel hayatı ve mesleki geçmişi temel alınarak Türk adalet sisteminde tarihsel açıdan kadının yeri araştırılmıştır. Anayasa Mahkemesi üyeliğine kadar yükselen Ayla Perktaş’ın kariyer basamaklarında bir kadın olarak karşılaştığı zorluklar ve davalara bir kadın hâkim olarak bakışı ve kararları incelenmiştir. Ayla Perktaş örneğinden hareketle Türk yargısında kadın hâkim oranları ve etkinliğinin yıllar içerisinde gelişimi, uluslararası yargı sistemleri ile karşılaştırılarak değerlendirildiğinde, bu sürecin oldukça zorlu ve çalkantılı olduğu görülmektedir. Bu araştırma sonucuna göre, kadınlar için toplumsal gelişim ve eşitliğin elde edilmesinin uzun, mücadele ve özveri gerektiren bir süreç olduğu görülmektedir.


With the social modernization process that accelerated with the Turkish Civil Code, the development of women's place in business life in socioeconomic terms is a topic worth researching. Within the scope of this thesis; many documents and publications about Ayla Perktaş as one of the top female judges, as well as the memories and opinions obtained from the interview with her, were used. Based on Perktaş's private life and professional background, the historical place of women in the Turkish justice system has been investigated. The difficulties faced by Ayla Perktaş, who rose to the membership of the Constitutional Court as a woman in the career steps, as well as her vision and decisions in cases were investigated as a female judge. Based on the Ayla Perktaş instance, when the development of female judge rates and effectiveness in the Turkish judiciary over the years is compared with the international judicial systems, it is seen that this process has been quite difficult and turbulent. According to the results of this research, it is observed that social development and achievement of equality for women is a long process that requires struggle and selflessness.

Description
Ankara : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü, 2020.
This work is a student project of the Department of History, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, İhsan Doğramacı Bilkent University.
The History of Turkey course (HIST200) is a requirement for all Bilkent undergraduates. It is designed to encourage students to work in groups on projects concerning any topic of their choice that relates to the history of Turkey. It is designed as an interactive course with an emphasis on research and the objective of investigating events, chronologically short historical periods, as well as historic representations. Students from all departments prepare and present final projects for examination by a committee, with 10 projects chosen to receive awards.
Includes bibliographical references (pages 17-18).
Keywords
Hâkim, Anayasa Mahkemesi, Ayla Perktaş, Kadın, Türk yargı tarihi, Judge, Judge, Constitutional Court, Woman, Turkish judicial history.
Citation