Yurtta sulh, cihanda sulh: 1986-2000 Atatürk Uluslararası Barış Ödülü

Date
2022
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Atakan Yılmaz HIST200-18 (2022-2023 Fall);3
Abstract

Atatürk Uluslararası Barış Ödülü, Atatürk‟ün “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” ilkesiyle tevcih edilmeye başlanmış, 1986-2000 yılları arasında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (AYK) tarafından milletlerarası huzura ve barışa hizmet etmiş bireylere verilmiş bir barış ödülüdür. Aynı zamanda bu ödül Türkiye Cumhuriyeti adına verilmesi sebebiyle Devlet Ödülü niteliği taşımaktadır. Dayanağı “Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Tüzüğü” olan ödülün başlangıçta her sene verilmesi kararlaştırılmış fakat sonrasında üç yılda bir verilmesi öngörülmüştür. Ardından AYK‟nin teşkilat yapısının yeniden düzenlenmesiyle kurum kanununda ödülün dağıtımına hukuki dayanak oluşturan maddeler kaldırılmış ve 2000-2013 yılları arasında ödül verilememiştir. Ödülün verilmesine engel olan bu hukuki boşluk 18 sene sonra 2011 yılında giderilmiş olup, sonu 0 ve 5 olan yıllarda verilmesi kararlaştırılmasına rağmen 2000 yılından itibaren ödül kimseye verilmemiştir.


Atatürk International Peace Prize is a peace award that was started to be conferred with Atatürk's principle of "Peace at Home, Peace in the World", and was given to individuals who served international peace and peace by the Atatürk Supreme Institution of Culture, Language and History (AYK) between 1986-2000. At the same time, this award is a State Award since it is given on behalf of the Republic of Turkey. The award, which is based on the "Atatürk International Peace Prize Statute", was initially decided to be given every year, but then it was foreseen to be given every three years. Then, with the reorganization of the AYK's organizational structure, the articles in the institutional law that formed the legal basis for the distribution of the award were abolished and the award could not be given between 2000-2013. This legal gap, which prevented the award of the award, was resolved after 18 years in 2011, and although it was decided to be given in the years 0 and 5, the award has not been given to anyone since 2000.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)