3-Boyutlu orman yangını yayılımı sistemi

Date
2008
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Signal Processing and Communications Applications (SIU)
Print ISSN
2165-0608
Electronic ISSN
Publisher
IEEE
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Conference Paper
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abstract

In the last few years, due to the global warming and draught related to it, there is an increase in the number of forest fires. Forest fire detection is mainly done by people but there exists some automated systems in this field too. Besides the detection of the forest fires, effective fire extinhguising has an important role in fire fighting. If the spread of the fire can be predicted from the starting, early intervene can be achieved and fire can be extinguished swiftly. Using the Fire Propagation Simulator explained here it is aimed, to predict the fire development beforehand and to visulalize this predictions on a 3D-GIS environment. ©2008 IEEE.


Global ısınma ve buna bağlı kuraklık nedeniyle son yıllarda orman yangınlarının sayısında gözle görülür bir artış olmuştur. Yangın algılaması birçok yerde insanlar tarafından yapılsa da bu konuda da bilgisayarlı otomatik sistemlerin kullanımına başlanmıştır. Yangınla savaşta, yangının algılanmasının dışında efektif bir şekilde söndürülmesi de çok büyük bir önem taşır. Yangının çıkışından itibaren nasıl bir yayılım izleyeceğine bağlı olarak yapılacak erken müdahaleler yangının daha çabuk söndürülmesinde çok önemli bir paya sahiptir. Burada anlatılan yangın yayılımı simulasyonu sayesinde, yangının ilerleyişinin önceden tahmin edilmesi ve bu tahminlerin bir CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) yazılımı ile görselleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Deforestation, Disasters, Forecasting, Global warming, Signal processing, Automated systems, Fire propagations, Fire spread simulations, Fire-fighting, Forest fire detections, Forest fires, Fires, Forecasts, Signals
Citation
Published Version (Please cite this version)