1945-1960 yılları arası sinemanın farklı kullanım amaçları ve Türkiye üzerindeki etkileri

Date
2014
Authors
Azgur, Ahmet Murathan
Erkmen, Burcu
İnceer, Buse
Aksoyoğlu, Işıl
Adanır, Yiğit
Advisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract
Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Citation
Published Version (Please cite this version)